KMD PRODUKTER EVANS COOLANTS SWE

Svensk distributör av  Evans waterless coolants

Se även global hemsida:  evanscoolants.se


 

Tel: 076-026 61 70  |   E-post: info@evanscooling.se

Bildbeskrivning

Varför konvertera till Evans ?

Sedan 1930-talet har motorkylvätskor baserats på en blandning av vatten, etylen glykol (frostskyddsmedel) och korrosionsinhibitorer, alla sådana blandningar är kända för sina fysikaliska och kemiska begränsningar som ofta
påverkar både prestanda och är orsak
till onödiga motorhaverier.

Upp till så mycket som 60 procent av
alla motorskador kan tillskrivas brister
i kylsystemet enligt brittiska Testing Advisory Group. Vattnets fysikaliska begränsningar betonar behovet av något bättre. Evans vattenfria kylmedel
är ett stort steg framåt i motorkylningsteknik. Evans har under de senaste 20 åren visat sig öka motorns tillförlitlighet, minska underhållskostnaderna och höja prestandan.

Bildbeskrivning
Bookmark and Share

Fördelar med Evans vattenfria kylmedel

Inget vatten - Ingen överhettning
Evans vattenfria kylmedel har en kokpunkt över 180° C, vilket effektivt eliminerar överhettning.

Inget vatten - Inget tryck!
Evans vattenfria kylmedel har ett mycket lågt ångtryck vilket minskar risken för brustna kylarslangar.

Inget vatten - Ingen korrosion
Vatten innehåller syre och fungerar som en elektrolyt som leder till korrosion. Evans vattenfria kylmedel eliminerar korrosion i din motor.

Inget vatten - Mer, hästkrafter
(Brake Horse Power)
Evans vattenfria kylmedier eliminerar s.k.”Hot spots” vid motorns varmaste områden som orsakar en sämre förbränning och därmed effektförluster.

Bra miljöval

Evans är är dessutom till skillnad från andra kylmedel klassad som icke giftig vilket gör den helt unik

Le Mans winners race team runs on Evans

Casper Elgaard knows what it takes to win. The four times Danish Touring Car Champion has notched up wins at Monza and Le Mans in the LMP2 class for Team Essex in a Porsche Spyder.

Part of that winning formula is Caspers’ ability to source the best products for his race cars and his team Elgaard motorsport.

“Performance, reliability and more horsepower are key areas for me to be able to win. Therefore I have chosen to use Evans Power Cool in my race car” says Casper.

 

Evans kylvätska är klassad som giftfri enligt EU norm. Säkerhets datablad finns för varje enskild produkt .
Vattenbaserade kylmedel måste bytas ut med jämna mellanrum, eftersom korrosions hämmare neutraliseras genom vattnens självoxiderande egenskaper. Evans
vattenfria kylvätskor tar inte upp syre och har en livslängd på + 20 år. Etylen glykol baserad kylarvätska är giftig och klassas som miljöfarligt avfall. Varje år förgiftas hundratals husdjur av glykol. Hundar kan få livshotande skador redan vid relativt liten mängd.